Vì sao con trai Chủ tịch Trương Sỹ Bá hủy quyền mua cổ phiếu BAF?

Với lý do thời gian gửi thông báo giao dịch nhận quyền mua cổ phiếu không đảm bảo quy định trước 03 ngày làm việc, con trai Chủ tịch Trương Sỹ Bá sẽ không thực hiện giao dịch nhận quyền mua 100.000 cổ phiếu BAF.

Ông Trương Mạnh Linh mới đây có đơn rút công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) về việc dừng quyền mua cổ phiếu của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã: BAF, sàn HoSE).

Trong đơn, ông Linh cho biết ngày 07/6 ông có gửi hai thông báo về việc giao dịch chứng khoán liên quan đến cổ phiếu BAF trước khi thực hiện giao dịch đối với người liên quan đến người nội bộ. 

Thứ nhất là thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu ký ngày 6/6 nhận 209.747 quyền mua tương ứng được mua 100.000 cổ phiếu BAF tại ngày 11/6.

Thứ hai là thông báo giao dịch mua cổ phiếu ký ngày 07/6, thực hiện quyền mua 100.000 cổ phiếu BAF từ ngày 12/6-17/6.

Tuy nhiên, sau khi đánh giá lại thời gian gửi thông báo giao dịch nhận quyền mua cổ phiếu không đảm bảo quy định trước 03 ngày làm việc tính từ ngày giao dịch dự kiến. Vì vậy, ông Linh sẽ không thực hiện giao dịch nhận quyền mua cổ phiếu nêu trên, qua đó giao dịch thực hiện quyền mua 100.000 cổ phiếu sau đó cũng không được thực hiện.

vi-sao-con-trai-chu-tich-truong-sy-ba-huy-quyen-mua-co-phieu-baf-1718167344.PNG
Đơn xin rút công bố thông tin của ông Trương Mạnh Linh

Ông Trương Mạnh Linh đề nghị UBCKNN và HoSE được rút thông báo hai giao dịch nêu trên và không thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam bắt đầu triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn. Các phương án đã được thông qua từ ĐHĐCĐ thường niên 2023. 

Theo đó, BAF dự định phát hành tổng cộng 100 triệu cổ phiếu theo 3 hình thức: chào bán ra công chúng, chào bán ESOP và phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng lần này, BAF sẽ phát hành hơn 68,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 55% so với thị giá ngày 10/06 (22.500 đồng/cổ phiếu). Số cổ phiếu phát hành mới được tự do chuyển nhượng.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:0.4767, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 47 cổ phiếu mới. Vốn điều lệ BAF sẽ được nâng lên hơn 2.119 tỷ đồng sau khi phát hành hoàn tất.

Số tiền dự kiến huy động được hơn 684 tỷ đồng, BAF sẽ dùng 400 tỷ đồng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh nông sản; hơn 165 tỷ đồng bổ sung vốn phục vụ hoạt động chăn nuôi heo.

Phần còn lại hơn 119 tỷ đồng dùng để tăng vốn điều lệ tại các công ty con để thực hiện đầu tư xây dựng dự án trang trại chăn nuôi heo và bổ sung vốn cho hoạt động của các công ty con.

Trở lại với ông Trương Mạnh Linh (sinh năm 1992) là con trai Chủ tịch BAF Trương Sỹ Bá. Ông Linh hiện không giữ chức vụ gì tại BAF.

vi-sao-con-trai-chu-tich-truong-sy-ba-huy-quyen-mua-co-phieu-baf-2-1718167345.PNG
Chủ tịch BAF Trương Sỹ Bá

Tuy nhiên, ông Linh hiện là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Lương thực A An. Doanh nghiệp này thành lập đầu năm 201 với vốn điều lệ 250 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm CTCP Tập đoàn Tân Long (Công ty do ông Trương Sỹ Bá làm Chủ tịch) nắm 75%, Trần Hữu Vinh 12,5%, Võ Quang Hải 12,5%. 

Đến tháng 10/2021, công ty thực hiện giảm vốn điều lệ về 100 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của các cổ đông không thay đổi. Trong giai đoạn này ông Trương Sỹ Bá làm Chủ tịch HĐQT Lương thực A An. 

Từ tháng 6/2022, ông Trương Mạnh Linh thay cha làm Chủ tịch HĐQT Lương thực A An. Tháng 11 cùng năm, ông Linh chuyển sang nắm giữ chức Tổng giám đốc đến nay. Cập nhật tháng 8/2023, Lương thực A An tăng vốn điều lệ lên mức 350 tỷ đồng.

Hà Ly
An ninh Tiền tệ - Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật

MỚI CẬP NHẬT