VNDirect dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu

Lê Đức Bình

CTCP Chứng khoán VNDirect có kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%, nếu được thông qua thì đây sẽ là năm đầu tiên VNDirect không trả cổ tức bằng tiền mặt suốt 6 năm vừa qua.

vndirect-du-kien-tra-co-tuc-bang-co-phieu-antt-1685847612.jpg
VNDirect dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%. Ảnh minh họa.

Mới đây, CTCP Chứng khoán VNDirect (MCK: VND, HoSE) đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Theo đó, VNDirect dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%.

2vndirect-du-kien-tra-co-tuc-bang-co-phieu-antt-1685847616.JPG
 

Nếu như phương án này được thông qua, năm nay sẽ là lần đầu tiên VNDirect không trả cổ tức bằng tiền mặt suốt 6 năm vừa qua.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2023 của VNDirect ghi nhận doanh thu hoạt động giảm 480 tỷ, tương đương giảm 27% so với cùng kỳ, ở mức 1.291 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tăng 4% lên mức 780,7 tỷ đồng, trong đó lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ lên tới 471,5 tỷ đồng, tăng tận 86% so với hoạt động cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp đôi thực hiện quý I năm trước lên mức 7.829 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng ghi nhận tăng mạnh 269 tỷ đồng lên mức 407 tỷ đồng.

Kết quả sau khi trừ hết các loại chi phí, do chi phí đội lên nhiều hơn doanh thu khiến cho lợi nhuận sau thuế của CTCP Chứng khoán VNDirect giảm 625 tỷ, tương đương giảm 82% so với thực hiện cùng kỳ, ở mức 135,7 tỷ đồng.

Năm 2023, đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh ở mảng dịch vụ đầu tư nguồn vốn với doanh thu dự kiến 480 tỷ đồng, tăng 182%. Dịch vụ đầu tư tài chính vẫn sẽ giữ vai trò chủ đạo với mục tiêu doanh thu 1,620 tỷ đồng, nhích nhẹ so với năm trước. Doanh thu dịch vụ ngân hàng đầu tư dự kiến tăng 4% lên 200 tỷ đồng trong khi chỉ tiêu doanh thu dịch vụ chứng khoán ước giảm 35% xuống 860 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo VNDirect trình cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2,000 tỷ đồng, tăng 16%; lợi nhuận sau thuế dự kiến 1,600 tỷ đồng, tăng 17% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, Công ty chỉ mới thực gần 9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bình Đức