vốn điều lệ

BVBank chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên hơn 6.400 tỷ đồng

BVBank chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên hơn 6.400 tỷ đồng

Tài chính - Ngân hàng 07:00 12/07/2024

BVBank dự kiến tăng vốn điều lệ từ 5.017 tỷ đồng lên 6.408 tỷ đồng thông qua các phương án phát hành cổ phiếu.

Navico dự kiến tăng vốn điều lệ gấp đôi, lên gần 2.700 tỷ đồng

Navico dự kiến tăng vốn điều lệ gấp đôi, lên gần 2.700 tỷ đồng

Doanh nghiệp 07:25 08/07/2024

Nếu phát hành thành công 133,1 triệu cổ phiếu như kế hoạch, Navico sẽ tăng vốn điều lệ lên gấp đôi, ở mức gần 2.700 tỷ đồng.

MSB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỷ đồng

MSB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỷ đồng

Tài chính - Ngân hàng 11:38 27/06/2024

Sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của MSB tăng thêm 6.000 tỷ đồng, lên mức 26.000 tỷ đồng.

MB tăng vốn lên hơn 53.000 tỷ đồng

MB tăng vốn lên hơn 53.000 tỷ đồng

Tài chính - Ngân hàng 14:31 14/06/2024

MB đã phát hành thành công 5,3 tỷ cổ phiếu ESOP, qua đó tăng vốn điều lệ từ 52.871 tỷ đồng lên 53.063 tỷ đồng.

Nam A Bank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 13.700 tỷ đồng

Nam A Bank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 13.700 tỷ đồng

Tài chính - Ngân hàng 10:50 13/06/2024

Nam A Bank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 13.700 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu ESOP.

NCB tăng vốn điều lệ lên hơn 11.800 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ

NCB tăng vốn điều lệ lên hơn 11.800 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Tài chính - Ngân hàng 11:42 11/06/2024

Thông qua việc chào bán 620 triệu cổ phiếu cho 13 nhà đầu tư chuyên nghiệp, NCB sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn 11.800 tỷ đồng.

MSB chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%, dự kiến tăng vốn lên 26.000 tỷ đồng

MSB chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%, dự kiến tăng vốn lên 26.000 tỷ đồng

Tài chính - Ngân hàng 15:40 06/06/2024

MSB dự kiến phát hành thêm tối đa 600 triệu cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 30%, qua đó tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỷ đồng.

Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

Tài chính - Ngân hàng 13:53 26/04/2024

Ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

Chứng khoán VIX muốn tăng vốn lên hơn 14.500 tỷ đồng

Chứng khoán VIX muốn tăng vốn lên hơn 14.500 tỷ đồng

Doanh nghiệp 10:04 25/03/2024

Chứng khoán VIX muốn tăng vốn lên 14.560 tỷ đồng bằng nhiều hình thức như trả cổ tức, thưởng cổ phiếu và chào bán cho cổ đông hiện hữu.

MB bán xong 73 triệu cổ phiếu cho Viettel và SCIC, vốn điều lệ tăng lên gần 53.000 tỷ đồng

MB bán xong 73 triệu cổ phiếu cho Viettel và SCIC, vốn điều lệ tăng lên gần 53.000 tỷ đồng

Tài chính - Ngân hàng 19:05 18/03/2024

MB đã bán xong 73 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 2 nhà đầu tư là Viettel và SCIC, nâng vốn điều lệ lên gần 53.000 tỷ đồng.