Xây dựng Hòa Bình điều chỉnh kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hoán đổi nợ

Xây dựng Hòa Bình dự kiến trình cổ đông dừng phương án tăng vốn thông qua ngày 18/10/2023, đồng thời trình phương án tăng vốn mới.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (MCK: HBC) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 với nhiều nội dung quan trọng.

Dự kiến tại đại hội, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 với tổng doanh thu 10.800 tỷ đồng, tăng 43% so với thực hiện 2023; lợi nhuận sau thuế 433 tỷ đồng, tăng đáng kể so với khoản lỗ 1.115 tỷ đồng năm trước.

Về phân phối lợi nhuận, Xây dựng Hòa Bình trình cổ đông không trả cổ tức năm 2023.

Đáng chú ý, HBC dự kiến trình cổ đông dừng phương án tăng vốn thông qua ngày 18/10/2023, đồng thời trình phương án tăng vốn mới.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành tối đa 274 triệu cổ phiếu (74 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ và 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ), dự kiến triển khai trong năm 2024 đến năm 2025.

Đối với kế hoạch hoán đổi nợ, Công ty phát hành tối đa 74 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị hoán đổi là 740 tỷ đồng để hoán đổi nợ với các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ và nhà sản xuất. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

xay-dung-hoa-binh-dieu-chinh-ke-hoach-phat-hanh-co-phieu-rieng-le-va-hoan-doi-no-antt-1712306549.png
Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ của Xây dựng Hòa Bình. Nguồn: HBC

Đối với phương án chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu, giá phát hành dự kiến 12.000 đồng/cổ phiếu, huy động 2.400 tỷ đồng dùng để thanh toán các khoản nợ vay của công ty tại ngân hàng. 

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cũng bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Trước đó, tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2023 – lần thứ 2 tổ chức vào tháng 10/2023, HBC đã trình phương án chào bán riêng lẻ 220 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phát hành 54 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ đều với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian chào bán dự kiến trong quý IV/2023 đến quý I/2024 và sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông qua.

Vào thời điểm đó, đã có 99 nhà cung cấp, nhà thầu phụ đồng ý ký biên bản thỏa thuận hoán đổi công nợ bằng cổ phiếu HBC, đạt giá trị tương đương 400 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, ngày 4/4/2024, Xây dựng Hòa Bình đã thông qua Nghị quyết số 06.1/2024/NQ-HĐQT.HBC về việc miễn nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Tấn Thọ theo nguyện vọng, hiệu lực từ ngày 4/4. 

Ngược lại, doanh nghiệp cũng bổ nhiệm ông Lê Văn Viên vào vị trí Phó Tổng Giám đốc HBC kể từ ngày 1/5/2024.

Bạch HIền
An ninh Tiền tệ - Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật

MỚI CẬP NHẬT