Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Xử phạt gần 300 triệu hai công ty họ dầu khí do công bố thông tin trễ và không đầy đủ

Lê Đức Bình

Do công bố không đầy đủ thông tin và công bố thông tin trễ hạn theo quy định của pháp luật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt hành chính 270 triệu đối với PV GAS và 85 triệu đối với PVE.

ubcknn-1679125533.jpg
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với PV GAS và PVE. Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS, MCK: GAS, HoSE).

Cụ thể, PV GAS bị phạt bởi nhiều lỗi khác nhau, lỗi đầu tiên do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật, bị phạt 60 triệu đồng. Trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, công ty chưa trình bày đầy đủ nội dung về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2021.

Thêm vào đó, công ty còn bị phạt 60 triệu đồng do không công bố thông tin, tài liệu đúng thời hạn trên hệ thống Công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật. Các tài liệu thiếu công bố trễ bao gồm: Báo cáo thường niên năm 2021; Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 36/NQ-KVN ngày 20/5/2022 thông qua các nội dung chính của Thư thỏa thuận cơ chế phát hóa đơn và thanh toán tạm cho khối lượng khí năm 2022 theo GSPA Lô 06.1; Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-KVN ngày 05/3/2021 về việc thông qua các nội dung chính của Sửa đổi, Bổ sung số 01 Hợp đồng mua bán khí số 142/2020/PVGAS/HĐK-PVFCCo/B1 giữa PV GAS và PVFCCo; Nghị quyết HĐQT số 87/NQ-KVN ngày 28/9/2021 về việc chấp thuận các nội dung chính của Sửa đổi số 01 Thỏa thuận về việc tạm thanh toán dịch vụ thu gom, tiếp nhận và nén khí bể Cửu Long về bờ năm 2021 giữa PVN, PV GAS và Vietsopetro; Nghị quyết HĐQT số 100/NQ-KVN ngày 14/12/2021 chấp thuận các nội dung chính của sửa đổi, bổ sung số 08 Hợp đồng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom khí thấp áp Vòm Bắc.

Chưa dừng lại ở đấy, do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2022, bị phạt 25 triệu. Và do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập (6 thành viên HĐQT, trong đó chỉ có 1 thành viên HĐQT độc lập), bị phạt tiền 125 triệu đồng.

Tổng cộng số tiền phạt PV GAS phải đối mặt lên đến con số 270 triệu đồng.

Với những sai phạm tương tự, UBCKNN cũng đã quyết định xử phạt Tổng công ty Tư vấn thiết kế dầu khí - CTCP (MCK: PVE, UPCOM) co có hành vi không công bố thông tin cũng như công bố không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Tổng mức tiền phạt công ty này phải chịu là 85 triệu đồng.

Công ty này không công bố thông tin đối với các tài liệu như: BCTC riêng và hợp nhất quý 1 năm 2022, BCTC bán niên soát xét riêng và hợp nhất năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021, BCTC quý 4 năm 2022).

Cùng với đó, công bố không đúng thời hạn các tài liệu Quyết định số 78/2022/QĐST-KDTM ngày 25/10/2022 của Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè về việc yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), BCTC kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2021, BCTC riêng và hợp nhất quý 2, quý 3 năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021-2022, Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021-2022.

Trên thị trường chứng khoán, ngày 18/3/2023, cả 2 mã cổ phiếu của 2 công ty này đều đang có xu hướng giảm, lần lượt là GAS: 103,7 nghìn đồng/cổ phiếu và PVE: 3,2 nghìn đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu của hai công ty trên đều có xu hướng giảm trong suốt 4 tháng gần đây, thấp hơn giá tham chiếu.

Bình Đức