Yến sào Khánh Hoà

Yến sào Khánh Hòa sắp chi hơn 69 tỷ đồng trả cổ tức năm 2023

Yến sào Khánh Hòa sắp chi hơn 69 tỷ đồng trả cổ tức năm 2023

Doanh nghiệp 14:31 11/06/2024

Ngày 25/6 tới đây, Yến sào Khánh Hòa sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 30,1%/cổ phiếu.