app ngân hàng

Cách cài đặt và xác thực khuôn mặt trên app ngân hàng khi chuyển tiền từ 10 triệu đồng trở lên

Cách cài đặt và xác thực khuôn mặt trên app ngân hàng khi chuyển tiền từ 10 triệu đồng trở lên

Cần biết 09:00 09/06/2024

Từ 1/7, giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng/lần hoặc dưới 10 triệu đồng/lần nhưng tổng số tiền giao dịch trong ngày từ 20 triệu đồng trở lên, đến lần chuyển tiếp theo trong ngày đó phải xác thực khuôn mặt. Thực hiện cài đặt xác thực sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng theo các bước dưới đây.