Bất động sản An Gia có Tổng Giám đốc mới, mua 15,5 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ

Lê Đức Bình

Ngoài việc thông qua nghị quyết bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Kim Ánh nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2023-2024, công ty cũng đã thông qua kế hoạch mua lại 15,5 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ. Ước tính công ty sẽ phải chi tối đa 449,5 tỷ đồng để hoàn thành.

An Gia có Tổng Giám đốc mới, thông qua kế hoạch mua 15,5 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ
Bất động sản An Gia có tân Tổng Giám đốc. Ảnh minh họa.

Mới đây, Hội đồng quản trị (HĐQT) của CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (MCK: AGG, HoSE) đã thông qua nghị quyết về việc bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Kim Ánh nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2023-2024 kể từ ngày 22/5/2023.

Trước đó, bà Huỳnh Thị Kim Ánh đang là Giám đốc khối tài chính và kế hoạch của An Gia. Được biết, bà Ánh hiện đang nắm giữ 200.000 cổ phiếu AGG, tương đương 0,16% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Đại hội đồng cổ đông diễn ra mới đây đã thông qua kế hoạch mua lại 15,5 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ. Phương thức giao dịch là thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh với giá mua không cao hơn 29.000 đồng/cổ phiếu. Ước tính công ty sẽ phải chi tối đa 449,5 tỷ đồng để hoàn thành việc mua lại cổ phiếu.

Với số vốn điều lệ hiện tại của An Gia là 1.251 tỷ đồng, nếu việc mua lại hoàn tất như kế hoạch đề ra thì vốn điều lệ của công ty sẽ giảm còn 1.096 tỷ đồng. Đồng thời tăng số lượng cổ phiếu quỹ từ 0 lên 15,5 triệu cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất của quý I/2023 của An Gia ghi nhận doanh thu đạt 189,45 tỷ đồng, giảm 66,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp giảm 63,6% so với cùng kỳ xuống mức 44,19 tỷ đồng; biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 21,6% lên 23,3%.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng thêm 25,06 tỷ đồng lên mức 98,14 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 33% so với năm trước xuống 57,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 60% và 41% so với cùng kỳ, xuống mức 21,8 tỷ đồng và 14,6 tỷ đồng.

Kết quả sau khi trừ hết chi phí, lãi ròng của An Gia tăng gấp 3,4 lần cùng kỳ năm trước lên 12,3 tỷ đồng. Lãi ròng của cổ đông công ty mẹ cũng ghi nhận tăng từ 1,3 tỷ lên 4,6 tỷ đồng, hoàn thành 4,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Kết thúc kỳ kế toán quý I/2023, tổng tài sản của An Gia giảm 4,4% so với đầu năm xuống mức 10.608 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 4.059,2 tỷ đồng, chiếm 38,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 3.296,4 tỷ đồng, chiếm 31,1% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 1.724,9 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng tài sản.

Nợ phải trả của công ty giảm từ 8.372 tỷ xuống 7.870 tỷ đồng, trong đó thuế và các khoản phải nộp Nhà nước chiếm số lượng lớn nhất, lên tới 3.627 tỷ đồng.

Năm 2023, An Gia lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 3.000 tỷ đồng, giảm 51,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Song, mục tiêu lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 100 tỷ đồng, cao gấp hơn 5 lần mức lợi nhuận đạt được trong năm 2022.

Trong năm 2023, để đạt được mục tiêu đề ra, An Gia dự kiến sẽ tập trung vào một số việc như bàn giao và ghi nhận doanh thu dự án Westgate; chuẩn bị nguồn lực để triển khai dự án The Gió. Đa dạng nguồn vốn thông qua việc hợp tác với các đối tác cấp vốn trong và ngoài nước. Đồng thời, tập trung các nguồn lực hiện có vào năng lực cốt lõi của An Gia với trọng tâm là các sản phẩm nhà ở trong phân khúc trung cấp.

Bình Đức