Chứng khoán VIX cùng lúc triển khai 4 phương án tăng vốn điều lệ lên gần 14.600 tỷ đồng

Chứng khoán VIX sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện đồng thời các quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức, nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm trong cùng một ngày.

CTCP Chứng khoán VIX (mã: VIX, sàn HoSE) vừa có nghị quyết thông qua trình tự, thời gian thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024.

Cụ thể, HĐQT VIX thông qua việc triển khai thực hiện 4 phương án: phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong cùng 1 đợt.

Sau khi có chấp thuận của UBCKNN, HĐQT công ty sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện đồng thời các quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức, nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm trong cùng một ngày.

Thời gian bắt đầu và kết thúc đợt phát hành cổ phiếu ESOP trùng với thời gian phân phối của 3 phương án trên. Thời gian thực hiện việc phát hành cổ phiếu được công ty dự kiến là trong quý 3 – 4, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Chứng khoán VIX đã thông qua trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu, tương ứng phát hành 66,94 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phát hành 66,94 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 10%).

chung-khoan-vix-trien-khai-4-phuong-an-tang-von-dieu-le-len-gan-14-600-ty-dong-2-1718170217.PNG
Nguồn: VIX

Bên cạnh đó, phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 95% cũng được thông qua, giá chào bán 10.000 đồng/CP. Với 669,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VIX sẽ phát hành thêm 635,97 triệu cổ phiếu để huy động 6.359,7 tỷ đồng.

Số tiền huy động, Chứng khoán VIX sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực đầu tư tự doanh và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Phương án cuối cùng là phương án phát hành tối đa 20 triệu cổ phiếu ESOP với tỷ lệ 2,99%, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu thực hiện thành công cả 4 phương án tăng vốn, Chứng khoán VIX sẽ nâng vốn điều lệ từ 6.694,4 tỷ đồng lên hơn 14.593 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2024, Chứng khoán VIX ghi nhận tổng doanh thu hoạt động 360,5 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế gần 202 tỷ đồng, gấp 17 lần cùng kỳ; lãi sau thuế 162 tỷ đồng, gấp hơn 15 lần.

Năm 2024, VIX đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 1.320 tỷ đồng và 1.056 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 110% và 9% so với thực hiện năm 2023. Với kết quả này, công ty đã thực hiện được hơn 15% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Hà Ly (t/h)
An ninh Tiền tệ - Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật

MỚI CẬP NHẬT