Đề nghị xác định lại tiền thuê đất 'siêu dự án' Khu đô thị Đại Ninh liên quan đến doanh nhân Nguyễn Cao Trí

Qua rà soát hồ sơ, Cục Thuế Lâm Đồng nhận thấy việc xử lý điều chỉnh giảm tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp tại dự án Khu đô thị Đại Ninh theo chỉ đạo của UBND tỉnh chưa phù hợp quy định Luật Đất đại, Luật Quản lý thuế và văn bản hướng dẫn thi hành.

Đề nghị xác định lại tiền thuê đất 'siêu dự án' Khu đô thị Đại Ninh liên quan đến doanh nhân Nguyễn Cao Trí- Ảnh 1.

Một góc siêu dự án Đại Ninh. Ảnh: Người Lao Động

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở liên quan và UBND huyện Đức Trọng xem xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh liên quan đến tiền sử dụng đất tại dự án khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (Khu đô thị Đại Ninh) do Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty Sài Gòn Đại Ninh) làm chủ đầu tư. Ông Nguyễn Cao Trí là người đại diện pháp luật Công ty Sài Gòn Đại Ninh từ năm 2021.

Trước đó, Cục Thuế Lâm Đồng có báo cáo UBND tỉnh về tiền sử dụng đất của dự án Khu đô thị Đại Ninh. Đơn vị này đánh giá việc chỉ đạo, xử lý giảm tiền sử dụng đất của UBND tỉnh đã giúp doanh nghiệp giảm áp lực tài chính về nộp tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ phục vụ Đoàn Kiểm tra thuộc Ủy ban kiểm tra Trung ương, cục nhận thấy việc xử lý điều chỉnh giảm tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp theo chỉ đạo của UBND tỉnh chưa phù hợp với quy định của Luật Đất đai, Luật Quản lý thuế, văn bản hướng dẫn thi hành.

Vì vậy, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh rà soát lại các quyết định liên quan và chỉ đạo Hội đồng thẩm định giá đất xác định nghĩa vụ tài chính về đất của dự án từ tháng 2/2012 đến tháng 10/2018.

Công ty Sài Gòn Đại Ninh được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu đô thị Đại Ninh vào tháng 12/2010. Dự án có quy mô 3.595,5ha, vốn đầu tư dự kiến 25.243 tỷ đồng.

Tháng 4/2014, UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định phê duyệt mức giá giao quyền sử dụng đất để Công ty Sài Gòn Đại Ninh nộp ngân sách nhà nước khi chuyển mục đích sử dụng đất tại dự án Khu đô thị Đại Ninh. Giá giao quyền sử dụng đất đối với diện tích 166,5ha đất ở tại dự án này là 226 tỷ đồng.

Cuối tháng 1/2018, UBND tỉnh giao Sở Tài chính đôn đốc các tổ chức nợ ngân sách tính đến tháng 10/2017. Trong đó, có 158 tỷ đồng tiền sử dụng đất của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Trong trường hợp doanh nghiệp không có khả năng thực hiện thì Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh xem xét, đánh giá chuyển dự án sang phương thức cho thuê đất hàng năm hoặc thu hồi theo quy định.

Tháng 4/2018, UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp để xem xét về việc Sài Gòn Đại Ninh đề nghị chuyển sang thuê đất trả tiền hàng năm.

Tháng 5/20218, Sở TN&MT đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Sài Gòn Đại Ninh điều chỉnh nội dung đầu tư với loại đất đối với hơn 166,5ha đất đã giao sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp với hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. UBND tỉnh sau đó đã giao Sở KH&ĐT xem xét về đề xuất này.

Đến tháng 10/2018, UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định điều chỉnh hình thức sử dụng đất cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh; giao Cục Thuế chỉ đạo thu hồi các thông báo thu tiền sử dụng đất phải nộp, số tiền sử dụng đất được giảm.

Tháng 11/2018, thực hiện theo chỉ đạo của Cục Thuế, Chi cục Thuế huyện Đức Trọng (nay là Chi cục Thuế khu vực Đức Trọng - Đơn Dương) đã ra văn bản thu hồi các thông báo thu tiền sử dụng đất của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, gồm 158 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 104 tỷ đồng tiền chậm nộp.

Ngày 26/5/2020, Chi cục Thuế khu vực Đức Trọng - Đơn Dương thông báo số tiền thuê đất từ ngày 7/2/2012 đến ngày 31/12/2019 đối với 166,53ha đất được giao của Sài Gòn Đại Ninh là hơn 3,2 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách Nhà nước.

An ninh Tiền tệ - Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật

MỚI CẬP NHẬT