Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Ngân hàng Nhà nước: Xử lý nghiêm ngân hàng ép khách mua bảo hiểm

Nguyễn Trọng Cảnh

NHNN sẽ xử lý nghiêm khi phát hiện nhân viên, đơn vị kinh doanh ép khách hàng mua bảo hiểm và tổ chức tín dụng chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm với hành vi này.

Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông cáo gửi các cơ quan báo chí về hiện tượng tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ liên quan đến bảo hiểm.

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã thường xuyên chỉ đạo, cảnh báo các tổ chức tín dụng cung cấp các thông tin về sản phẩm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm… đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm.

Theo đó, nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật tại Luật Các Tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản có liên quan. Cung cấp các thông tin về sản phẩm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm… đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm.

Giải thích đầy đủ, rõ ràng về quyền lợi bảo hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm; Không được tự ý kê khai thông tin cho bên mua bảo hiểm khi chưa có sự đồng ý của họ; nghiêm cấm hành vi "ép" khách hàng mua bảo hiểm.

Tuy nhiên, gần đây một số phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục phản ánh hiện tượng một số tổ chức tín dụng ép khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn.

Tài chính - Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước: Xử lý nghiêm ngân hàng ép khách mua bảo hiểm

Ngân hàng Nhà nước rà soát, nghiêm túc chấn chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ liên quan đến bảo hiểm trên toàn hệ thống.

Các tổ chức này có thể tăng lãi suất/"ép" khách hàng tất toán khoản vay nếu hủy hợp đồng bảo hiểm, cung cấp thông tin chưa đầy đủ, rõ ràng về sản phẩm bảo hiểm, chuyển từ tiền tiết kiệm tại ngân hàng của khách hàng sang mua bảo hiểm nhân thọ…

Vì vậy, ngày 15/2/2023, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Công văn số 506 về hoạt động cung ứng dịch vụ liên quan đến bảo hiểm. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động kinh doanh, đại lý bảo hiểm.

Khẩn trương rà soát, nghiêm túc chấn chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ liên quan đến bảo hiểm trên toàn hệ thống.

Không để xảy ra trường hợp cán bộ /đơn vị kinh doanh ép khách hàng mua bảo hiểm dưới mọi hình thức, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định nội bộ, quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm.

Ngân hàng Nhà nước sẽ có biện pháp xử lý nghiêm trong trường hợp phát hiện nhân viên/đơn vị kinh doanh ép khách hàng mua bảo hiểm và tổ chức tín dụng chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với hành vi này.

Đồng thời, cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng phối hợp với Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) tiến hành thanh tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng.

Lãnh đạo cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng và lãnh đạo Cục Quản lý giám sát bảo hiểm đã trao đổi, làm việc. Hai bên đã thống nhất thiết lập đường dây nóng để nắm bắt và xử lý kịp thời mọi phản ánh, kiến nghị liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ bảo hiểm của tổ chức tín dụng (trong giờ hành chính).

Số điện thoại đường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước: (024) 38266344 - (024) 39361017 - Email: duongdaynong.cqttgsnh@sbv.gov.vn.