thoái vốn

Xếp dỡ Hải An thoái vốn khỏi Dịch vụ Cảng Lưu Nguyên Cái Mép

Xếp dỡ Hải An thoái vốn khỏi Dịch vụ Cảng Lưu Nguyên Cái Mép

Doanh nghiệp 06:31 02/07/2024

Tháng 12/2023, HAH đã nhận chuyển nhượng 51,54% vốn của tại Dịch vụ Cảng Lưu Nguyên Cái Mép với giá chuyển nhượng là hơn 124 tỷ đồng. Đến nay, sau hơn nửa năm sở hữu, HAH đã thông qua việc thoái vốn khỏi doanh nghiệp này.

Viconship rút khỏi dự án khách sạn Hyatt Place Hải Phòng

Viconship rút khỏi dự án khách sạn Hyatt Place Hải Phòng

Doanh nghiệp 14:30 29/06/2024

Viconship muốn rút khỏi dự án khách sạn Hyatt Place Hải Phòng để tập trung nguồn lực cho những mảng kinh doanh cốt lõi của công ty, giúp giảm gánh nặng chi phí tài chính, chi phí lãi vay.

SAM Holdings muốn thoái toàn bộ vốn lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao

SAM Holdings muốn thoái toàn bộ vốn lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao

Doanh nghiệp 09:54 27/06/2024

SAM Holdings đã thông qua việc thoái toàn bộ tại SAM Nông Nghiệp Công nghệ Cao, dự kiến thực hiện trong quý II/2024.

Xây dựng Điện Việt Nam muốn bán bớt vốn tại công ty con

Xây dựng Điện Việt Nam muốn bán bớt vốn tại công ty con

Doanh nghiệp 17:02 23/06/2024

Xây dựng Điện Việt Nam đã thống nhất chủ trương bán một phần vốn đầu tư tại VNECO3, chuyển từ công ty con thành công ty liên kết.

Thaiholdings thoái bớt vốn tại Thaigroup xuống dưới 50%

Thaiholdings thoái bớt vốn tại Thaigroup xuống dưới 50%

Doanh nghiệp 19:05 21/06/2024

Ngày 20/6, Thaiholdings đã hoàn thành chuyển nhượng 84 triệu cổ phần tại Tập đoàn Thaigroup, qua đó giảm sở hữu từ 81,6% xuống còn 48% và không còn ghi nhận Thaigroup là công ty con.

Long Hậu muốn thoái vốn tại Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước

Long Hậu muốn thoái vốn tại Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước

Doanh nghiệp 11:19 06/06/2024

HĐQT Long Hậu (LHG) đã thông qua việc thoái vốn tại Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.

REE Energy muốn thoái toàn bộ vốn tại Thuỷ điện Sử Pán 2

REE Energy muốn thoái toàn bộ vốn tại Thuỷ điện Sử Pán 2

Doanh nghiệp 07:30 28/05/2024

Năng Lượng REE sẽ chuyển nhượng toàn bộ 5.956.800 cổ phiếu SP2 cho ông Vũ Ngọc Dương mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

SCIC lại chào bán 10% cổ phần Sách Việt Nam cao hơn thị giá

SCIC lại chào bán 10% cổ phần Sách Việt Nam cao hơn thị giá

Doanh nghiệp 13:00 22/05/2024

SCIC lần thứ hai chào bán 10% cổ phần Sách Việt Nam. Lần này, SCIC đưa ra giá khởi điểm 15.700 đồng/cổ phiếu, tức cao hơn 15% so với thị giá.

Đầu tư SCIC đã thoái toàn bộ vốn khỏi MB Bank

Đầu tư SCIC đã thoái toàn bộ vốn khỏi MB Bank

Doanh nghiệp 14:23 17/03/2024

Đầu tư SCIC đã hoàn tất bán ra toàn bộ 1,35 triệu cổ phiếu MBB, qua đó giảm sở hữu từ 0,026% vốn về 0% vốn điều lệ. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 20/2 đến ngày 12/3/2024.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam muốn chuyển nhượng vốn 8 công ty thành viên

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam muốn chuyển nhượng vốn 8 công ty thành viên

Doanh nghiệp 14:25 11/03/2024

Theo đề án cơ cấu lại doanh nghiệp đến hết năm 2025, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam dự kiến chuyển nhượng vốn tại 8 công ty thành viên. Trong đó có một số công ty niêm yết như: SIP, VRG, VIR, EIC...