Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

NHNN: Nghiêm cấm ngân hàng dùng kỹ thuật "lách" trần lãi suất huy động

Lê Đức Bình

NHNN nghiêm cấm các ngân hàng thực hiện các biện pháp kỹ thuật để "lách" vượt trần lãi suất huy động và sẽ có những biện pháp theo dõi, xử lý nghiêm đối với các trường hợp tiếp tục tăng lãi suất.

nhnn-1678871489.jpg
NHNN nghiêm cấm các ngân hàng dùng kỹ thuật "lách" trần lãi suất huy động. Ảnh minh họa

Từ ngày 15/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giảm mức lãi suất tái chiết khấu từ 4,5%/năm xuống 3,5%/năm theo Quyết định số 313 /QĐ-NHNN. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng giảm từ 7,0%/năm xuống 6,0%/năm.

Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND giảm khoảng 0,5 % theo Quyết định số 314/QĐ-NHNN ngày 14/3/2023 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước còn nhiều khó khăn, NHNN cho biết sẽ theo dõi sát sao tình hình thị trường trong nước và quốc tế để tiếp tục điều chỉnh các mức lãi suất hợp lý, góp phần thực hiện chủ trương giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khi điều kiện thị trường thuận lợi.

Theo chỉ đạo từ NHNN, các tổ chức tín dụng cần duy trì mặt bằng lãi suất huy động ở một con số hợp lý, ổn định. Mức lãi suất cần phải phù hợp với khả năng cân đối vốn, khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh và năng lực quản lý rủi ro; không làm ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tiền tệ và mặt bằng lãi suất thị trường.

NHNN nghiêm cấm các ngân hàng thực hiện các biện pháp kỹ thuật để "lách" vượt trần lãi suất huy động. Bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trong huy động vốn và sẽ có những biện pháp theo dõi, xử lý nghiêm đối với các trường hợp tiếp tục tăng lãi suất.

Đại diện NHNN giải thích rằng việc điều chỉnh các mức lãi suất điều hành thấp xuống là giải pháp có tính linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường hiện nay. Việc giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên xuống 5,0%/năm tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn vay với chi phí thấp hơn trong các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Đây là bước đà để định hướng cho xu hướng giảm lãi suất của thị trường trong thời gian tới, là biện pháp đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân từ việc định hướng tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay.

Trong thời gian qua, thị trường tiền tệ có sự ổn định, thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng dồi dào, đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả của nền kinh tế. Thị trường ngoại tệ ổn định, thanh khoản thị trường thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ.

Lãi suất tiền gửi phát sinh mới hiện nay của các ngân hàng thương mại khoảng 6,7%/năm và lãi suất cho vay phát sinh mới của các ngân hàng thương mại ở mức khoảng 9,4%/năm, trong đó nhiều ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất tiền gửi và cho vay. NHNN yêu cầu các ngân hàng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ lãi suất tiền gửi để giữ ổn định mặt bằng lãi suất thị trường trong thời gian tới.

Bình Đức